گاوارنر

گروه مهندسی تجارت و توسعه با همکاری گروه مهندسی جنرال تکنیک امکان تست و بررسی کامل انواع گاوارنر را در کارگاه اختصاصی به همراه دستگاه تست و شبیه ساز عملکرد انواع گاورنر ها را فراهم نموده است.

این همکاری سبب شده است تا امکان تعمیر اساسی و نیز جایگزینی گاوارنر به جهت عدم خارج شدن از سرویس مولدها یا موتورهای شناوری در زمان تعمیر گاوارنرفراهم آید .

اگر شما یکی از مشکلات ذیل را تجربه میکنید ما به شما پیشنهاد میکنیم تا گاوارنر خود را جهت تست و یا تعمیر برای ما ارسال نمایید.

  • موتور شما بطور کامل کنترل نمیشود.
  • نیازمند بررسی و صدور تست فرم جهت ارایه به کلاسهای دریایی و یا بیمه ها را دارید.
  • موتور خود را تعمیر کرده اید و تصمیم به بررسی و یا تعمیر گاوارنر آن دارید.
  • نیازمند ریست و یا تنظیمات کارخانه برای گاوارنر هستید.

برای بسیاری از مهندسین گاوارنر هنوز به صورت یک راز میباشد. اگر شما نگاهی به درون یکی از این تجهیزات بکنید میبینید که صدها قطعه در کنار هم و با عملکردی حساب شده نسبت سرعت موتور به تغییر بار را ثابت نگه میدارند و شما تصدیق خواهید نمود که واقعا میتواند یک راز باشد.

گاوارنرها مطابق دستورالعمل سازندگان آنها باید هر 25000 ساعت یا 5 سال کاملا اورهال گردند.

  • آنچه که سرویس های ما در خصوص تعمیر گاورنر به شما میدهند.

1- عملکرد گاوارنر در مقایسه با تنظیمات استاندارد بررسی میگردند.

2- تست شیت کامل عملکرد گاوارنر جهت تقدیم به کلاس و یا بیمه ها

3- انجام تنظیمات مطابق استاندارد سازنده

4- بررسی کامل قطعات داخلی از جهت فرسودگی و خرابی و در صورت لزوم تعویض آنها