تعمیرات توربوشارژر

گروه مهندسی تجارت و توسعه با توجه به امکانات مناسب جهت تعمیر اساسی انواع توربوشارژر این امکان را برای مالکان شناورها و نیروگاهها فراهم آورده تا تعمیرات را در کارگاه این گروه مطابق استاندارد سازندگان به انجام رساند.

در صورت نیاز به بررسی بالانس بودن شفت توربوها بدلایل تعویض قطعات و یا اصلاح صدمه دیدگی نیزامکانات آن وجود دارد.

بالانس دینامیکی این شفت ها با توجه به دور بالای آنها نیازمند تجهیزات تخصصی میباشد و این گروه امکان انجام بالانس و ارایه گزارش آن را داراست.